Ľudia Centra kreatívnej keramiky

Miriam Fuňová

Skúsená projektová manažérka, odborníčka na marketing a komunikáciu svoje srdce venovala mestu, kde žije jej rodina. Spolu s partiou dobrovoľníkov zrevitalizovali najväčšie detské ihrisko a ich Park hrania a oddychu získal ocenenie Dobrovoľnícky projekt roka. Aktívne pracuje v prospech modranských škôl. Podieľa sa na organizácií podujatí na zachovanie tradícií v regióne, s tímom dobrovoľníkov z OZ Modranskej Besedy zachraňuje prvý slovenský sirotinec, národnú kultúrnu pamiatku. Je predsedníčka predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská ľudová majolika.

Agáta Petrakovičová Šikulová

Historička, pracovníčka Slovenského národného múzea – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre v súčasnosti trávi svoj pracovný čas v Múzeu keramiky, ktoré spoluvytvárala a spolu s kolegyňami zrealizovala zo zdrojov štruktúrovaného financovania. Autorka viacerých kníh o keramických aj iných tradíciách sa neúnavne venuje výskumu v regióne Modry.

Spolupracovníci

Architektka Lucia Marušincová vytvorila štúdiu využiteľnosti priestoru Starej tehelne pre potreby Centra kreatívnej keramiky. Alexandra Figurová, predsedníčka dvoch občianskych združení pôsobiacich najmä v oblasti vzdelávania a voľnočasových aktivít, dlhodobo pracuje s grantovými zdrojmi od ich získavania cez realizáciu projektov až po ich riadne vyúčtovanie.

Partneri

Mesto Modra (www.modra.sk)
OZ Slovenská ľudová majolika
Slovenská ľudová majolika, a. s.
Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo

Centrum kreatívnej keramiky © 2021 - Všetky práva vyhradené. Vyrobilo LabZone.