Projekt Centra kreatívnej keramiky

Sme tím dobrovoľníkov, ktorým záleží na tom, aby sme nenávratne nestratili veľkú časť našich slovenských tradícií a histórie. Profesijne sme odborníci na históriu, ekonomiku, tretí sektor, marketing, architektúru a samozrejme keramiku.

Naším cieľom je zachrániť keramické tradíciu pre budúcnosť, zachovať hodnoty a funkcie Slovenskej ľudovej majoliky pre ľudové remeslá v regióne, na Slovensku i v medzinárodnom rozmere. Obnovíme vzdelávanie remeselníkov, aby súčasní majstri mali komu odovzdať svoje skúsenosti a našli nasledovníkov. Vytvoríme priestor pre výskum, rozvoj, zatraktívnime región pre potreby cestovného ruchu. Vrátime ľuďom prácu.

Centrum kreatívnej keramiky je projekt, ktorý spojil ľudí z biznisu, tretieho sektora, odborníkov na históriu a má podporu modranskej samosprávy. Priestor, v ktorom Centrum kreatívnej keramiky vznikne, je nevyužitý priestor mesta Modry. Dôležité je získanie finančných zdrojov na jeho realizáciu, na tejto úlohe práve pracujeme.

Držte nám palce.
Každú dobrú myšlienku a pomoc radi uvítame.

Centrum kreatívnej keramiky © 2021 - Všetky práva vyhradené. Vyrobilo LabZone.