Centrum kreatívnej keramiky

Centrum kreatívnej keramiky bude v nevyužitom areáli Starej tehelne v Modre. Samotná budova Starej tehelne je očarujúca technická stavba, ktorá dlhodobo chátra a mesto nemá možnosti na jej obnovu.

Srdcom budúceho Centra kreatívnej keramiky bude nová Slovenská ľudová majolika, výrobňa a predaj keramiky s obnovenými rozšírenými funkciami, ako je laboratórium, možnosť výskumu, publikovania výsledkov výskumu. Koncepcia areálu je postavená na interaktívnej zážitkovej ceste, dáva priestor podnikaniu, poskytuje priestory pre drobných keramikov živnostníkov, v druhom slede aj možnosť vzdelávania v odbore.

Projekt podporuje drobné podnikanie a s obnovením pracovných miest v Slovenskej ľudovej majolike aj zamestnanosť, cestovný ruch v regióne a má predpoklady, že po rokoch bude Centrum ekonomicky samostatné a bude podporovať ďalší rozvoj regiónu.

Centrum kreatívnej keramiky © 2021 - Všetky práva vyhradené. Vyrobilo LabZone.